Home > Arti Thali Decoration


Arti Thali Decoration

 

Winners:-


6-A  1st   - Gandhi Herry Dharmeshbhai 
       - Mistry Aryan Dharmeshkumar 

6-B  1st   - Shah Hetvi Kinjal 
- Patel Prachi Keyurbhai 

7- B   1st   - Mistry Vishwa Sunilbhai 
 - Patel SHiv Dharmeshbhai